zarządzanie nieruchomościami olsztyn, olsztynek, barczewo, biskupiec

Dział techniczny

⇒ Niebezpieczny tlenek węgla (czad)

  

Zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń gazowych
(gazowe piecyki kąpielowe i grzewcze)

 W związku z występującymi w okresie zimowym przypadkami zatruć tlenkiem węgla (czadem), jako Zarządca nieruchomości przypominam o konieczności bezwzględnego przestrzegania poniższych zasad podczas użytkowania urządzeń gazowych:

- Wymagane przepisami przeglądy i konserwacje piecyków gazowych należy zlecać wyłącznie osobom z uprawnieniami - obowiązek  ten dotyczy właścicieli lokali. Zgodnie z Art.62 ustawy Prawo budowlane powyższe przeglądy techniczne połączone z konserwacją urządzeń gazowych muszą być wykonywane corocznie. Właściciele lokali winni okazać stosowne protokoły z przeglądów.

- Nie należy zaklejać kratek wentylacyjnych w przewodach kominowych w łazienkach i kuchniach.
- Nie należy zaklejać otworów nawiewnych w drzwiach wejściowych do łazienek. 
- Podczas napełniania wanny wodą podgrzewaną przez piecyk gazowy wskazane jest nie zamykać drzwi do łazienki.
- Podczas pracy piecyka gazowego sugeruje się uchylać (rozszczelniać) okno.
- Niedozwolone jest ogrzewanie pomieszczeń przy pomocy kuchenek gazowych.
- Zaleca się montowanie w ramach okiennych tzw. nawiewników w celu zapewnienia skutecznej wymiany powietrza.

Ponadto:

Drzwi wejściowe do łazienki muszą posiadać nawiew (otwory lub kratkę) o łącznej powierzchni min. 220 cm2.
Rura łącząca piecyk gazowy ze spalinowym przewodem kominowym musi być wykonana ze stali kwasoodpornej (zabrania się stosowania aluminiowych).
Połączenie ww. rury z przewodem spalinowym musi być wykonane za pomocą tzw. rozety (kołnierza uszczelniającego).

Pamiętajmy, że największym zagrożeniem jest nieszczelność na połączeniu piecyka gazowego z przewodem kominowym!!!

W pomieszczeniu łazienki lub kuchni zaleca się zamontowanie czujnika czadu (do nabycia w sklepach z urządzeniami technicznymi).


!!! Przestrzeganie powyższych zasad zapewni Państwu bezpieczeństwo !!!