zarządzanie nieruchomościami olsztyn, olsztynek, barczewo, biskupiec

Służby Miejskie

1. POLICJA - Tel. (89)  997

2. STRAŻ MIEJSKA - Tel. (89)  986

3. STRAŻ POŻARNA - Tel. (89)  998

4. POGOTOWIE RATUNKOWE Tel. (89)  999

5. POGOTOWIE WODNO - KANALIZACYJNE - Tel. (89)  994

6. POGOTOWIE GAZOWE - Tel. (89)  992

7. POGOTOWIE ENERGETYCZNE - Tel. (89)  991

8. POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE - Tel. (89)  993

9. DYŻURNY MIASTA - Tel. (89)  522-81-12 ; (89) 522-24-11

10. CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MIASTA I POWIATU OLSZTYN - Tel. (89) 522-81-12

11. REMONDIS (PGM) - CAŁODOBOWE POGOTOWIE AWARYJNE

(centralne ogrzewanie, instalacje gazowe, elektryczne i wodno - kanalizacyjne)

Tel. (89)  527-37-71 ; kom. 603-103-134

e-mail: olsztyn@remondis.pl