zarządzanie nieruchomościami olsztyn, olsztynek, barczewo, biskupiec

Zakłady kominiarskie

1. USŁUGI KOMINIARSKIE - Balcerak Jarosław, 11-015 Olsztynek, ul. Jana Pawła II 9/3. Tel. 511-378-901

2. SPÓŁDZIELNIA "KOMINIARZ" w Olsztynie, ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 1/OL w Olsztynie, 10-062 Olsztyn, ul. Kazimierza Jagiellończyka 19. Tel. (89) 527-30-25

3. SPÓŁDZIELNIA "KOMINIARZ", ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 14/OL w Korszach, 11-430 Korsze, ul. Wojska Polskiego 36B. Tel. (89) 754-00-50