zarządzanie nieruchomościami olsztyn, olsztynek, barczewo, biskupiec

Zgłoszenie usterki/awarii

Imię i nazwisko właściciela lokalu
Miasto
Ulica / nr budynku / nr lokalu / /
Telefon kontaktowy
E-mail
Data zdarzenia
Opis usterki/awarii

Ewentualne zdjęcia należy przesłać drogą e-mailową na adres: dzialtechniczny@abn.com.pl.