Zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń gazowych (gazowe piecyki kąpielowe i grzewcze).
W związku z występującymi w okresie zimowym przypadkami zatruć tlenkiem węgla (czadem), jako Zarządca nieruchomości przypominam o konieczności bezwzględnego przestrzegania poniższych zasad podczas użytkowania urządzeń gazowych:
 • Wymagane przepisami przeglądy i konserwacje piecyków gazowych należy zlecać wyłącznie osobom z uprawnieniami - obowiązek  ten dotyczy właścicieli lokali. Zgodnie z Art.62 ustawy Prawo budowlane powyższe przeglądy techniczne połączone z konserwacją urządzeń gazowych muszą być wykonywane corocznie. Właściciele lokali winni okazać stosowne protokoły z przeglądów.
 • Nie należy zaklejać kratek wentylacyjnych w przewodach kominowych w łazienkach i kuchniach.
 • Nie należy zaklejać otworów nawiewnych w drzwiach wejściowych do łazienek.
 • Podczas napełniania wanny wodą podgrzewaną przez piecyk gazowy wskazane jest nie zamykać drzwi do łazienki.
 • Podczas pracy piecyka gazowego sugeruje się uchylać (rozszczelniać) okno.
 • Niedozwolone jest ogrzewanie pomieszczeń przy pomocy kuchenek gazowych.
 • Zaleca się montowanie w ramach okiennych tzw. nawiewników w celu zapewnienia skutecznej wymiany powietrza.
Ponadto:
 • Drzwi wejściowe do łazienki muszą posiadać nawiew (otwory lub kratkę) o łącznej powierzchni min. 220 cm2.
 • Rura łącząca piecyk gazowy ze spalinowym przewodem kominowym musi być wykonana ze stali kwasoodpornej (zabrania się stosowania aluminiowych).
 • Połączenie ww. rury z przewodem spalinowym musi być wykonane za pomocą tzw. rozety (kołnierza uszczelniającego).
 • Pamiętajmy, że największym zagrożeniem jest nieszczelność na połączeniu piecyka gazowego z przewodem kominowym!!!
 • W pomieszczeniu łazienki lub kuchni zaleca się zamontowanie czujnika czadu (do nabycia w sklepach z urządzeniami technicznymi).
!!! Przestrzeganie powyższych zasad zapewni Państwu bezpieczeństwo !!!

Dział techniczny