OFERTA  NA ZARZĄDZANIE  –  ADMINISTROWANIE

Doskonale wiemy, iż zlecając nam administrowanie swoim budynkiem powierzają nam Państwo jedną ze swoich najbardziej wartościowych rzeczy. Chcemy Państwa zapewnić, że doskonale zdajemy sobie sprawę z powierzonego nam zadania. Zdajemy sobie sprawę, iż administrowanie to proces ciągły, który należy wykonywać nie tylko w „biurowych” godzinach pracy, dlatego nasze usługi świadczymy przez 24 godziny na dobę – w każdej chwili mogą się Państwo skontaktować z nami telefonicznie lub za pomocą strony internetowej. Do Państwa dyspozycji pozostają nie tylko adresy e-mail do poszczególnych działów firmy, ale także formularze kontaktowe na stronie internetowej, oraz funkcja ‘wiadomość’ na facebook’owym profilu firmy.

W swoim portfelu posiadamy około siedemdziesięciu Wspólnot, zarówno Mieszkaniowych jak i Lokalowych, znajdujących się na terenie gminy Olsztyn i gmin ościennych. Mamy doświadczenie w przenoszeniu Wspólnot Mieszkaniowych- od innych Zarządców, Deweloperów czy Spółdzielni Mieszkaniowych. Nie boimy się trudnych sytuacji, uważamy, że wyzwania kształtują umiejętności. Korzystamy z nowoczesnego oprogramowania, które umożliwia szybkie księgowanie wpłat przy wykorzystaniu płatności masowej oraz umożliwia kontrolowanie stanu finansowego danego lokalu w internetowej kartotece mieszkańca (e-kartoteka), do której bezpłatny dostęp mają Państwo również za pośrednictwem naszej strony internetowej. Współpracujemy z wieloma firmami z poszczególnych branż, dbając by naszym klientom przedstawiać jak najkorzystniejsze oferty w zakresie wszelkich działań technicznych, ubezpieczenia budynku, itp., jednak to zdanie naszych Klientów jest czynnikiem ostatecznym w doborze kontrahentów.

Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 50’000 euro.

Jesteśmy przekonani, że nasza firma będzie dobrym reprezentantem Państwa interesów.

 

W ramach wynagrodzenia oferujemy pełną obsługę w zakresie:

 

 

Rozrachunki z właścicielami

Zawierania w imieniu wspólnoty wszelakich umów na dostawę usług, związanych z funkcjonowaniem nieruchomości wspólnej

Egzekwowanie wywiązywania się z umów przez kontrahentów

Egzekwowania od kontrahentów należytego wywiązywania się z ww. umów

Przeprowadzanie remontów

Nadzoru nad wykonywaniem remontów bieżących (zakres robót wymaga uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty) i zawierania umów na ww. prace

Dbanie o zieleń

Nadzoru nad porządkiem i utrzymaniem zieleni znajdującej się na posesji  nieruchomości

Ubezpieczenie budynków

Ubezpieczenia budynku, opłacania podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających na nieruchomość wspólną, chyba że są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali
 

Prowadzenie dokumentacji finansowej

Prowadzenia- zgodnie z obowiązującymi przepisami- dokumentacji finansowej, księgowości i sprawozdawczości.

Dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy Wspólnoty

Dokonywania rozliczeń poprzez rachunek bankowy Wspólnoty

Poddawanie budynków okresowym przeglądom technicznym, prowadzenie książki obiektu budowlanego

Poddawania budynków okresowym przeglądom technicznym, prowadzenie książki obiektu budowlanego

Przeprowadzanie konkursów ofert na wykonywanie usług i prac remontowych

Przeprowadzania konkursów ofert na wykonywanie usług i prac remontowych

Pomoc prawna

Pomocy prawnej

Dostęp do internetowej kartoteki właściciela lokalu (e-kartoteka), pozwalającej na bieżące kontrolowanie stanu finansowego danego lokalu

Dostępu do internetowej kartoteki właściciela lokalu (e-kartoteka), pozwalającej na bieżące kontrolowanie stanu finansowego danego lokalu

Udzielanie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Państwa nieruchomości

Udzielania wszelkich niezbędnych informacji dotyczących Państwa nieruchomości

Bieżąca kontrola dłużników Wspólnoty i egzekwowaniu należności

Bieżącej kontroli dłużników Wspólnoty i egzekwowaniu należności

Oferta